SJM
Internet schoolgids 2020 - 2021


Van harte welkom bij de St.-Jozefmavo! In deze schoolgids 2020-2021 geven we graag een indruk van onze school. Hierin staat informatie die belangrijk is voor leerlingen, ouders, docenten en andere betrokkenen. Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de website van onze school (www.sjm.nl). Hierop staan ook de nieuwsbrieven die de ouders per e-mail ontvangen.

Open schoolgids