Voorwoord


Van harte welkom bij de St.-Jozefmavo! In deze schoolgids 2020-2021 geven we graag een indruk van onze school.
 
Hierin staat informatie die belangrijk is voor leerlingen, ouders, docenten en andere betrokkenen. Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de website van onze school (www.sjm.nl). Hierop staan ook de nieuwsbrieven die de ouders per e-mail ontvangen.

Onze school werkt continu aan haar eigen ontwikkeling. Wat we koesteren, is de goede band met elkaar. Dit doen we met veel enthousiasme en in een prettige sfeer. Hierbij halen we als St.-Jozefmavo prima resultaten.

Dit jaar is er veel aandacht voor ons onderwijsconcept: lesrooster en lesinhoud worden aangescherpt om nog beter aan te sluiten bij de eisen van deze tijd en de wensen van onze leerling. Door de talentgroepen en de kansklas HAVO willen we het beste uit onze leerlingen halen.

Mede namens alle medewerkers wens ik onze leerlingen en hun ouders/verzorgers een succesvol, leerzaam en heel plezierig schooljaar toe. 


Willem Punt, Directeur/bestuurder